Brainy Bunch Foundation
(NGO)|brainyfoundation@brainybunch.com

SADAQAH MASJID
"Aku sedekahkan wang ini kepada masjid yang berkenaan"

Pihak Brainy Bunch Foundation akan menyalurkan kesemua jumlah derma yang diperolehi tanpa mengenakan apa-apa caj.

Hanya caj perkhidmatan sebanyak RM1.50 setiap transaksi akan dikenakan oleh pihak penyedia perkhidmatan bayaran "Online" RaudhahPay.

Caj perkhidmatan sebanyak RM1.50 setiap transaksi ini adalah tetap tanpa mengira jumlah derma yang disumbangkan kepada Masjid.
Reference :
MB Masjid Taman Putra Perdana, Puchong

RM

10

Read our Privacy Policy